چهارشنبه 3 خرداد 1396 - 27 شعبان 1438
تاریخ : چهارشنبه 6 بهمن 1395     |     کد : 31

سمینار تخصصی بررسی الزامات و راهکارهای پیاده سازی و جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر به منظور تحقق سهم 20 درصد انرژی در سازمان ها

با نظر به مصوبه هیئت محترم وزیران....


PDF چاپ